Lottamuseo on museoammatillisesti hoidettu erikoismuseo

Finlandia News Services bilder från det bombskadade Helsingfors är en del av Lottamuseets samlingar. Fotoateljé Aarne Pietinen, Helsingfors

Finlandia News Services bilder från det bombskadade Helsingfors är en del av Lottamuseets samlingar.
Fotoateljé Aarne Pietinen, Helsingfors

Samlingar

I lottamuseets samlingar finns föremål samt bild- och arkivmaterial med anknytning till organisationen Lotta Svärds och dess medlemmars verksamhet. Material med anknytning till lottornas och smålottornas personhistoria från tiden efter upplösningen av organisationen hör begränsat till samlingarna. Samlingarna omfattar material rörande Vårdstiftelsen för Finlands kvinnors samt Lotta Svärd Stiftelsens verksamhet och historia samt kulturhistoriskt material. I samlingarna lagras material rörande Syväranta gård och Lottamuseet. Tidsmässigt sträcker sig samlingarna främst från 1900-talets början till nutid.

Föremålssamlingen omfattar lottadräkter, kärl, märken, medaljer, textilier, möbler och bruksföremål. Arkivmaterialet omfattar mindre tryckalster bekostade av organisationen Lotta Svärd samt material med anknytning till organisationens historia, lottors memoarer, dagböcker, korrespondens, dokument samt Vårdstiftelsen för Finlands kvinnors arkivmaterial. Lottamuseet saknar precis som övriga museer och arkiv en fullständig förteckning över de finska lottorna. Information om enskilda lottor som tjänade vid fronten och vid hemmafronten hittar man bäst i Riksarkivets Lotta Svärd-samling.

Lottamuseets bildsamling omfattar cirka 15 500 fotografier. Bilderna berättar om lottornas verksamhet i krigs- och fredstid. Som en värdefull helhet kan nämnas Finlandia News Services bildsamling.

Lottamuseets referensbibliotek omfattar en mängd litteratur och tidskrifter med anknytning till lottaämnet. Tidningarna Lotta Svärd finns inbundna hos oss. Gäster kan boka tid för att bekanta sig med museets samlingar och bibliotek genom att kontakta samlingarnas amanuens.  Lottamuseets bibliotek och samlingar har hjälpt många forskare och akademiska examinander.

Lagring av lottornas minnen samt intervjuer med lottor är en del av museets forskningsarbete. I museets samlingar finns många av lottornas och smålottornas minnen, samt intervjuer med lottor.

Historia av Lotta Svärd -stiftelsen fins i nätet.

Donationer

Lottamuseet tar inte emot nya donationer från 1.6.2015 till 31.12.2017. Under denna tid inventerar man Lottamuseets nuvarande församlingar. Om ni vil ha mera information om Lottamuseets arbete, var so god och ta kontakt med samlingsamanuens Päivi Auruksenaho (paivi.auruksenaho(a)lottamuseo.fi) eller amanuens Kaisa Kinnunen (kaisa.kinnunen(a)lottamuseo.fi).