Lottamuseo on museoammatillisesti hoidettu erikoismuseo

Museibesök

Lottamuseet ligger beläget på Tusby Starndväg i en kulturhistorisk miljö. I museets historiska villaträdgård har man låtit restaurera såväl spindelsvävsporten som Carrara marmorstatyn ”Josefina”.

Suomi-Filmi fotograferade i Syväranta i början av 1920-talet

Suomi-Filmi fotograferade i Syväranta i början av 1920-talet

I museets huvudbyggnad kan man bekanta sig med  huvudutställningen En lottas berättelse, den ambulerande utsällningen Livet i Syväranta och den trivsamma Lottakantinen. I trädgården i en av de äldsta byggnaderna på gården finns utställningen En fältlottas vardag till påseende. I denna utställning är det tillåtet att röra museiförmålen.