Lottamuseo on museoammatillisesti hoidettu erikoismuseo

Josefina muistaa Uschkoffien loiston ajat

Josefina minns Uschkoffs glansperiod.
Fotograf Pekka Vainonen

En lottas berättelse – Fordra alltid mest av dig själv

Museets huvudutställning En lottas berättelse – Fordra alltid mest av dig själv presenterar lottaorganisationens historia. En lottas berättelse är en händelserik och berörande utställning, som utgår från lottornas personliga erfarenheter. Sanitetslottans och stabslottans berättelser tar museibesökaren med sig på kommendering på olika håll i Finland. De multimediala berättelserna kompletteras av fotoalbum från kommenderingarna lottorna berättar om. Tillsammans utgör dessa två berättelser – de ursprungliga rösterna och fotografierna – en unik och rörande berättelse om Lottan.

I museets nya utställning kan man på pekskärmar bläddra i ursprungliga fotoalbum, som berättar om lottors frontkommenderingar eller veterinärlottornas vardag. En sällsynt beskrivning av en hel stads lottaverksamhet vaknar till liv genom modern teknik. För barn finns spel på pekskärmar.

Det Som Blev Kvar – Den Nedlagda Lottaorganisation

Specialutställningen är Det Som Blev Kvar – Den Nedlagda Lottaorganisation.