Lottamuseo on museoammatillisesti hoidettu erikoismuseo

Nytt 2017

 KÄRLEKENS RUM – MOT SJÄLVSTÄNDIGHETSJUBILEET FINLAND 100

PrintLottamuseet koncentrerar sig tillsammans med tre andra museer på kärlekens mångformiga väsen i projektet Kärlekens rum, som kulminerar under jubileumsåret för självständigheten. Man firar ofta självständigheten genom att minnas krigen, trots att de utgör bara en aspekt på historien. Projektet Kärlekens rum presenterar kärlekshistoria, som alla generationer på ett eller annat sätt kan identifiera sig med.

Museerna presenterar kärleken genom sina egna specialområden. Hur definierar man kärlek och hur kommer det till uttryck i museisamlingar? Hur kan man dokumentera kärlek? Vad har kärleken att göra med kulturens utveckling? Vem har rätt att älska? Förutom Lottamuseet deltar Hotell- och restaurangmuseet, Teatermuseet och Vanda stadsmuseum.

I Lottamuseets utställning Kärlekens rum – Öppna ditt hjärta! begrundar man relationen mellan kärleken till nästan och pliktkänslan. Utställningens tema är krigstida evakueringar i de hjälpande samfundens ögon. Att visa kärlek och omsorg är något som i krig kan komma till uttryck på exceptionella sätt. Inrikesministeriet beräknar att sammanlagt 25 000–30 000 flyktingar anländer till Finland i år. En stor del kan komma att stanna permanent i Finland som invandrare. Tiden utvisar ifall landet klarar av det, finns det kärlek nog i Finland år 2017? I samband med utställningen kommer Lottamuseet att tillsammans med instanser som verkar med invandrare och med lokala invånare arrangera workshopar som stöder invandrarnas integrering.  Utställningen i Hotell- och restaurangmuseet presenterar kärleken i restaurangmiljö, vare sig det gäller kärlek till en annan människa eller till exempel mat. Utställningen kan bli en resa mellan olika känslotillstånd. Man möter hunger, längtan och förväntningar, glädje och passion, njutning, uppfyllelse och tröst samt dästhet och besvikelse.

Teatermuseet närmar sig kärleken som ett förhärskande känsloläge som både ger styrka, förändrar världen och förstör. Kärleken har alltid varit ett centralt, allt övervinnande och ödesmättat tema inom dramatiken. Varför gör man fortfarande nya variationer på sagan om Romeo och Julia? Vad fick Marja att ge sig av med Shemeika? Teatermuseet riktar strålkastarljuset mot några kända kärlekssagor från tiljorna och vill reflektera över och hitta orsaker till varför just de här aktuella sagorna är så berörande och eviga. I workshoparna som riktar sig till ungdomar behandlar man kärleken i ungdomarnas liv, hur de uppfattar den, och vad de väntar sig av den. Vad berättigar kärlek till?

Vanda stadsmuseums utställning Kärlekens rum presenterar kärlekssagor från Vanda. Utställningen grundar sig på människors egna historier och erbjuder vandabor i alla åldrar identifieringsobjekt och insikter. Utgångspunkten är att granska Vanda som en stad som har möjliggjort ett brett spektrum av kärlekens känslotillstånd; lycka, glädje, sorg och förtvivlan.

 

Ytterligare information: Utställningens amanuens Maria Andersin, tfn 044 735 8699, e-post maria.andersin@lottamuseo.fi

Hotell- och restaurangmuseet

Teatermuseet

Vanda stadsmuseum