Välkommen till Lottamuseet

Lottamuseet är ett professionellt drivet specialmuseum, som bevarar lottornas historia och forskar i kvinnors frivilliga arbete.

Lottamuseet är beläget på Syväranta gård i det kulturhistoriskt värdefulla landskapet vid Tusby Strandväg. Den gamla huvudbyggnaden på Syväranta förstördes i en eldsvåda år 1947. Vårdstiftelsen för Finlands kvinnor (numera Lotta Svärd Stiftelsen) lät år 1995 uppföra en ny byggnad där den gamla villan hade stått, och där verkar nu Lottamuseet.

Lottamuseet är känt för sin aktiva utställningsverksamhet, sina högklassiga serviceprodukter och sina mångsidiga evenemang. Lottamuseet och museets cafeteria håller öppet för sina kunder året runt. Museibutiken Lottabodens logoprodukter kan antingen köpas i samband med museibesök eller i Lottabodens nätbutik.

I den av Lottamuseet producerade webbutställningen Lotta Svärd -verkkomuseo finns mångsidigt material om Lotta Svärd historia.

Lottamuseet drivs av Lotta Svärd Stiftelsen.

Lottaorganisationen

Lottaorganisationen var en frivillig landsförsvarsorganisation för kvinnor och den verkade mellan åren 1921-1944. Lottaorganisationens försvarsarbete bestod av underhållsarbete. I krigstid hjälpte lottaorganisationen människor som drabbades av kriget och dess följder. Dessutom verkade många av organisationens medlemmar i krigsområden med bland annat bespisning, sjukvård och luftbevakning. Lottaorganisationen upplöstes år 1944 i enlighet med vapenstilleståndsavtalet i Moskva. För att överta lottaorganisationens försörjningsarbete grundade man Vårdstiftelsen för Finlands kvinnor, som numera heter Lotta Svärd Stiftelsen.