Vi har en mångsidig visning som kompletterar museets utställningar. Genom den får museets besökare en djupare inblick i lottornas historia, organisationens verksamhet och symbolerna. Visningen presenterar särskilt sanitetslottornas arbete och erfarenheter, och hur de hjälpte sjuka och sårade. Enskilda lottors berättelser tar museibesökaren från sjukvårdskurser till förstahjälpstationer och hela vägen till fältsjukhusen.

Längd: ca 30 min.

Visningsspråk: finska, svenska och engelska

Pris: 40 €/grupp + museets inträdesavgifter