Lottamuseet är ett professionellt drivet specialmuseum. Lottamuseet följer i sin verksamhet ICOM:s (International Council of Museums) etiska regler för museer samt de lagar och förordningar som gäller museer, skydd av personuppgifter och upphovsrätter.

Lottamuseet är med i samarbetsnätverket för dokumentation och samlingar för de professionella museerna (TAKO).  Museets dokumentationsansvarsområde är fastställt till organisationen Lotta Svärd, Vårdstiftelsen för Finlands kvinnor samt Lotta Svärd Stiftelsen.