Lottamuseo on museoammatillisesti hoidettu erikoismuseo
Finlandia News Service kuvat pommitetusta Helsingistä ovat osa Lottamuseon kokoelmia

Finlandia News Service kuvat pommitetusta Helsingistä ovat osa Lottamuseon kokoelmia.
Valokuvaamo Aarne Pietinen, Helsinki.

Kokoelmat

Lottamuseon kokoelmiin on tallennettu Lotta Svärd -järjestön ja sen jäsenten toimintaan liittyvää esine-, valokuva- ja arkistomateriaalia. Lottien henkilöhistoriaan liittyvä järjestön lakkautuksen jälkeinen materiaali kuuluu rajoitetusti kokoelmiin. Lottamuseon kokoelmissa on myös Suomen Naisten Huoltosäätiön ja Lotta Svärd Säätiön toimintaan ja historiaan liittyvää aineistoa sekä kulttuurihistoriallista aineistoa. Kokoelmiin talletetaan Syvärannan tilaan ja Lottamuseoon liittyvää aineistoa. Ajallisesti kokoelmat painottuvat 1900-luvun alkupuolelta nykypäivään.

Esinekokoelmassa on mm. lottapukuja, astioita, merkkejä, mitaleja, tekstiilejä, kalusteita ja tarve-esineitä. Arkistomateriaaliin kuuluu Lotta Svärd -järjestön kustantamia pienpainatteita ja järjestön toimintaan liittyvää materiaalia, lottien muistelmia, päiväkirjoja, kirjeenvaihtoa, asiakirjoja sekä Suomen Naisten Huoltosäätiön arkistoaineistoa. Museon kokoelmiin on tallennettu runsaasti lottien ja pikkulottien muistelmia sekä haastatteluita.

Lottamuseon valokuvakokoelmassa on noin 23 500 valokuvaa (2017). Kuvat kertovat pääosin lottien toiminnasta sodan ja rauhan aikana. Lottamuseon käsikirjastossa on runsaasti lotta-aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja lehtiä. Lotta Svärd -lehdet löytyvät meiltä sidottuina.

Asiakkaat voivat tutustua museon kokoelmiin ja kirjastoon varaamalla ajan etukäteen kokoelma-amanuenssilta.

Lottamuseolla, kuten millään muullakaan museolla tai arkistolla, ei ole kattavaa luetteloa suomalaisista lotista. Yksittäisistä rintamalla ja kotirintamalla palvelleista lotista löytyy parhaiten tietoa Kansallisarkiston Lotta Svärd -kokoelmasta.

Tietoa Lotta Svärd -järjestön historiasta löydät täältä.

 Lahjoitukset

Ota aluksi yhteys Lottamuseon kokoelma-amanuenssiin puhelimitse (044 756 5123) tai sähköpostilla paivi.auruksenaho(a)lottamuseo.fi. Yhteydenoton perusteella päätetään, sopiiko tarjottava materiaali Lottamuseon tallennusalueeseen ja selvitetään, puuttuuko museon kokoelmista ko. objekti tai aineisto. Lottamuseon kokoelmatoiminta perustuu kokoelmapoliittiseen ohjelmaan.

Jos aineisto sopii Lottamuseon kokoelmiin, lahjoittaja voi tuoda materiaalin henkilökohtaisesti museolle. Tällöin lahjoituskäynnistä sovitaan etukäteen kokoelma-amanuenssin kanssa. Tarvittaessa lahjoituksen voi myös lähettää postitse.

Museon kokoelmia kartutetaan harkiten. Lahjoitettavan aineiston taustatiedot ovat tärkeä osa sen historiaa. Materiaaliin liittyvät tiedot lisäävät sen museaalista- ja käyttöarvoa. Lottamuseon säilytystilat ovat rajalliset, joten kokoelmaa pyritään kartuttamaan vain esineillä, joiden taustatiedot ovat tunnettuja. Tästä johtuen toivomme, että lahjoittaja selvittäisi materiaaliin liittyvät historia-, omistaja- ja käyttötiedot valmiiksi.

Lahjoituksesta tehdään kirjallinen luovutussopimus kahtena kappaleena. Tämän jälkeen aineisto siirtyy täysin omistusoikeuksin Lottamuseolle.