Lottamuseo on museoammatillisesti hoidettu erikoismuseo
Finlandia News Service kuvat pommitetusta Helsingistä ovat osa Lottamuseon kokoelmia

Finlandia News Service kuvat pommitetusta Helsingistä ovat osa Lottamuseon kokoelmia.
Valokuvaamo Aarne Pietinen, Helsinki.

Lottamuseon tieto- ja kokoelmapalvelut

Tauko lahjoitusten vastaanotossa 1.1.2018-31.12.2019

Lottamuseon esine- ja asiakirjakokoelmat on inventoitu vuosina 2016-2017. Esinekokoelmat siirretään uusiin ja asianmukaisiin säilytystiloihin. Muutto alkaa vuoden 2018 alussa. Kokoelmien siirtoon liittyy esineiden valokuvaus, luettelointi sähköiseen tietokantaan, pakkaaminen ja kuljetukset. Museon rajallisten henkilöresurssien vuoksi keskeytämme uusien esine-, asiakirja- ja valokuvalahjoitusten vastaanoton vuosiksi 2018-2019. Jos lahjoitusasiallanne on kiire, pyydämme Teitä kääntymään paikallisten museo- ja arkistotoimijoiden puoleen.

Tutkijapalvelut

Lottamuseon asiakirja-arkistosta on inventoinnin yhteydessä siirretty kaikki laajemmat Lotta Svärd -järjestön keskusjohtokuntaa, piirejä ja osastoja koskevat arkistokokonaisuudet Kansallisarkistoon. Kansallisarkistossa sijaitsee Suomen laajin Lotta Svärd -järjestöä ja sen jäsenistöä koskeva arkisto.

Lottamuseon asiakirja-arkistosta löytyy lottajärjestön julkaisuja, järjestötoimintaan liittyviä kaavakkeita, lottalauluja ja nuotteja, kurssiaineistoja, lottien muistoalbumeja ja muistelmia, lottien kirjeenvaihtoa ja yksittäisten lottien toimintaa liittyviä asiakirjakokoelmia. Arkistoon on talletettu myös Suomen Naisten Huoltosäätiön sekä Työmaahuollon ja sen sisaryritysten toimintaan liittyvää aineistoa. Tutkijoiden on mahdollista tutustua aineistoihin museon tiloissa etukäteen sovittuina aikoina. Mahdollisuutemme auttaa varsinaisessa tutkimustyössä ovat rajalliset, ja Lottamuseon tutkijan suorittama yli puoli tuntia kestävä tutkimustyö on maksullista.  Asiakkaat voivat tutustua Lottamuseon käsikirjastossa olevan lähdekirjallisuuteen etukäteen sovittuina aikoina. Kirjoja ei lainata kotiin.

Valokuvapalvelumme toimii vuosina 2018-2019 rajoitetusti. Lottamuseon valokuvakokoelmaa ei ole inventoitu, ja vain pieni osa kuvista on digitoitu ja luetteloitu. Lotta-aiheisia valokuvia löytyy esimerkiksi puolustusvoimien SA -kuvapalvelusta.  

Asiakaskyselyt

Vastaamme asiakaskyselyihin kahden viikon kuluessa kysymyksen saapumisesta. Lottamuseon verkkosivuille on tulossa alkuvuodesta 2018 palsta ”Usein esitetyt kysymykset”, joka toivottavasti auttaa tavallisimmissa tiedontarpeissa. Arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteisestä Finna-tietokannasta  voi hakea tietoa Lotta Svärd piirijärjestöjen ja paikallisosastojen toimintaa koskevista historiateoksista. Keskeisiä lähdekirjoja voi tiedustella kirjastoista:

Koskimies Airi ja Rafael: Suomen lotta. Oy Weilin + Göös Ab 1964.

Lukkarinen Vilho: Suomen lotat. Lotta Svärd -järjestön historia. WSOY 1981.

Latva-Äijö Annika: Lotta Svärdin synty. Järjestö, armeija, naiseus 1918-1928. Otava 2004.

Kinnunen Tiina: Kiitetyt ja parjatut. Lotat sotien jälkeen. Otava 2006.

Pohls Maritta ja Latva-Äijö Annika: Lotta Svärd. Käytännön isänmaallisuutta. Otava 2009.

Lottapukujen lainaus ja vuokraus

Lottamuseolla ei ole lainattavia tai vuokrattavia lottapukuja.